Til førstesiden                                                                                                                                                      www.femtetrinn.no          

 

Tilbake til førstesiden

   
 

 

Teknologiens utvikling

Teknologiens historie gjentar på en fascinerende måte hele den  store utviklingsprosessen fra bing bang frem til i dag. Den fysiske, den biologiske og den kulturelle delen.

            

Materialer

De første tre epokene kaller vi gjerne steinalder, bronsealder og jernalder, det handlet om å finne frem til materialer man kunne lage redskaper av. Først måtte vi etablere det materielle grunnlaget, lære å beherske materien.

Energi
De neste tre epokene handlet om å lage maskiner, teknologi som kunne bevege seg med egen kraft - vi måtte lærte oss å beherske energien.  Vi begynte med vind og vannkraft, seilskip,  vind- og vannmøller. Det neste var dampmaskinen, senere kom olje og elektrisitet. Teknologien kopierte det biologiske livets evne til å omsette energi til bevegelse.

Styring
Den tredje epoken vi nå har begynt på handler om å gjøre maskinene smarte.

De begynner å tenke selv, sanse omgivelsene og å styre seg selv. Det finnes i dag maskiner som kan lære av erfaring og formidle dette videre til andre maskiner.  Det begynner å likne på kulturens utvikling. Denne siste teknologibølgen, når den nå utvikler styringsaspektet - det som, når det opptrer hos mennesket gjerne kalles for bevissthet - er det som mer enn noe annet er en pådriver for utviklingen av det neste kulturtrinnet, det 5. trinn.

Det er for tidlig å si hvordan historikerne i fremtiden vil inndele de øverste trinnene, men det kommer til å handle om fusjonen mellom molekylær teknologi og datateknologi. Det tredje hovedtrinnet vil ende opp med en eller annen form for småskala høyteknologi som er koplet sammen i et nettverk, et system av lokale og globale informasjonsnettverk, kanskje ikke så ulikt et nervesystem.

 

 
Skriv ut artikkelen som Word-fil