Vi skal ikke tilbake til naturen
          Vi skal fremover til naturen
          Vi skal lære å imitere den

 

             
          Teknologisk revolusjon underveis
          Fra å herske med vold
          Til å dyrke med innsikt

BIOMIMETIKK

SMÅSKALA HØYTEKNOLOGI

HOVEDSIDE    ARTIKLER    FORFATTEREN

TEKNOLOGI    ØKONOMI    POLITIKK

  

   
Se omtalen på baksiden
Baksiden
Innhold
Bestill
  
  

 

 

Øko-byer
av Dag Andersen og Ingvald Erga
   
Det er et mysterium at så få til nå har tatt for seg det kanskje viktigste av alle strategiske spørsmål i vår tid.
Les mer


Biomimetikk

Vi nærmer oss et stadium i utviklingen av teknologi og økonomi der vi kan klare å imitere naturen. Forhåpentlig når vi dit før klimaendringene slår bena under oss. I ettertid kommer den industrielle teknologien og økonomien til å se svært grov og primitiv ut. 

Les mer

   
Molekylær teknologi
  Bioteknologi  -  Nanoteknologi  - Materialteknologi 

Molekylær tekno-logi representerer kanskje den største teknologiske omvelt
ningen noen sinne. Den snur bokstav-elig talt opp ned på det hele.  Fra å begynne med store mengder  malm, tømmer ol som man knuste, smeltet, hugget osv, og jobbet seg ned til et ferdig produkt, kan vi etter hvert begynne som naturen med enkeltmolekyler og bygge det hele opp nedenfra – stille, rolig, miljøvennlig og effektivt. 
Les mer

   
En kode er en kode

På Klosterøya i Skien flytter nå en klynge av fremad-stormende bio-teknologifirmaer sammen med en tilsvarende klynge av IKT bedrifter. De gjør det fordi de i bunn og grunn holder på med det samme. Som Neil Gershenfeld ved MIT sier, ”Vi har en jargong for dette i miljøet: Elektronisk eller biologisk, en kode er en kode”.  Les mer

  

Teknologiens utvikling
Teknologien har hatt sitt eget utviklingsforløp. I den utstrekning det er en sammenheng med kultur-historien generelt, er det som pådriver. I dag står vi midt oppe i en teknologisk revolusjon og samtidig ved starten av den neste. Les mer

Småskala høyteknologi

Trinn 3

Trinn 4

Trinn 5

Håndverk

Industri

Robot/Biotikk

Småskala lavteknologi

Storskala teknologi

Småskala høyteknologi

Naturlig økologisk kretsløp

Bruk og kast

Bevisst styrte kretsløp

Allerede i dag ser vi de første eksemplene på at teknologien går i retning av mindre og mer fleksible enheter. Trykkerimaskiner som kan trykke bøker enkeltvis til konkurrerende priser, kopimaskiner som kan lage tredimensjonale kopier i plast og metall. Men det har bare så vidt begynt.   Les mer