Til førstesiden                                                                                                                                                      www.femtetrinn.no          

 

Tilbake til førstesiden

   
 

  Småskala høyteknologi

Automasjon og annen datateknologi kombinert med molekylær teknologi legger grunnlaget for at vi i økende grad kan produsere det vi trenger i mindre og mer fleksible enheter, slik at den neste epokes teknologi kan ”tenke globalt og handle lokalt”. Det blir både unødvendig og ulønnsomt å sende råvarer, hel- og halvfabrikata frem og tilbake rundt jorden. Informasjonen om produktene, programvaren som skal til for å produsere den, og erfaringen som akkumuleres ved produksjon og vedlikehold, vil derimot bli distribuert globalt.

Trinn 3

Trinn 4

Trinn 5

Håndverk

Industri

Robot/Biotikk

Småskala lavteknologi

Storskala teknologi

Småskala høyteknologi

Naturlig økologisk kretsløp

Bruk og kast

Bevisst styrte kretsløp

 

Den teknologiske føringen i denne retning vil bli sterk. Det ligger i hele logikken bak datateknologi, de globale informasjonsnettverkene, maskinene som blir smarte, og ikke minst den neste teknologibølgen, den molekylære (se egen artikkel). Den økonomiske føringen vil utvilsomt også bli sterk, småskala høyteknologi vil etter hvert som den utvikles konkurrere ut gammeldags industriell masseproduksjon. De nyindustrialiserte landene i Østen vil holde stand en tid, så lenge arbeidskraften er nesten gratis, hvor lenge vil tiden vise. Men det er ikke sikkert at småskala- teknologien behøver å presse seg inn i markedet.

Småskala høyteknologi vil være økologisk bærekraftig og robust i forhold til ulike kriser av økonomisk og politisk art.  Den vil være robust i forhold til naturkatastrofer og andre problemer i andre deler av verden.  De raske klimaendringene og alt det disse kommer til å føre med seg kan føre til at dette teknologiske paradigmeskiftet blir fremskyndet. Etterspørselen etter robuste, bærekraftige produksjonssystemer kan komme til å være større enn hva forskerne og utviklerne klarer å levere.

Les artiklene om : Biomimetikk  og Kretsløpsøkonomi 

 
Skriv ut artikkelen som Word-fil