Til førstesiden                                                                                                                                                      www.femtetrinn.no          

 

Tilbake til førstesiden

   
 

 

Behovet for en Plan C

Av Dag Andersen

Vi opplever nå en dramatisk rask klimaendring over hele planeten. Det stiller oss overfor store utfordringer både teknisk, økonomisk og ikke minst politisk. Grovt sett foreligger det tre mulige måter å møte denne utfordringen på. La oss kalle dem plan A, B og C.

Plan A er at relativt enkle tekniske løsninger kan fjerne problemet og dessuten gi interessante nye markeder.

Plan B er at det kommer til å gå helt galt, store deler av jorden blir ubeboelig og vi i nord må vi basere oss på selvberging og forsvare oss om nødvendig militært, mot store flyktningestrømmer.

Plan C er at vi trenger et paradigmeskifte, en ny tenkemåte, en omlegging av både økonomi og politikk.

Foreløpig velger de fleste å tro på plan A (noen ganske få velger fortsatt å benekte at problemet finnes), men det sprer seg en uro,  en frykt for at det kan gå helt galt, en frykt for apokalypsen. Foreløpig er det svært få som åpent vil snakke om plan B, men stemningsskiftet kan komme raskt. Frykten for en nær forestående apokalypse har vokst frem med mellomrom gjennom hele historien, dette spøkelset har alltid fulgt menneskeheten.

Men både plan A og plan B er farlige. Plan A er  farlig fordi den er urealistisk. Plan B er farlig fordi den bygger på en frykt som er selvforsterkende, får den gjennomslag globalt blir den selvoppfyllende. Skal dette gå bra, skal den formidable utfordringen snus til - på lang sikt – å bringe oss videre fremover, må det etableres tilslutning til en plan C raskest mulig. Det må skje før den forenklede optimismen slår over i den dype pessimismen.

 
 
 

   
Skriv ut artikkelen som Word-fil