Til førstesiden                                                                                                                                                      www.femtetrinn.no          

 

Tilbake til førstesiden

   
 

 

 
 

INNHOLD  -  Emosjonell Komptanse

Forord En begynnelse ....................................................... 5

Innledning Den store overgangen ..................................... 11

DEL 1 DEN STORE MULIGHETEN

Kapittel 1 Emosjonalitetens lover ...................................... 19

Kapittel 2 Et enkelt program .............................................. 25

DEL 2 NYE INNSIKTER

Kapittel 3 Tre verdener ...................................................... 39

Kapittel 4 Bevissthetens fi re elementer ............................ 51

Kapittel 5 De fem kontrollsystemene ................................. 61

DEL 3 HVA GJØR VI NÅ?

Kapittel 6 Tre arbeidsrom ................................................. 65

Kapittel 7 Dele det som virker .......................................... 79

Kapittel 8 Daglig mental trening ........................................ 87

Kapittel 9 Høyenergigrupper ............................................. 99

Kapittel 10 Konfl ikt ........................................................... 107

DEL 4 NYE FERDIGHETER

Kapittel 11 10 grunnleggende ferdigheter ......................... 101

Kapittel 12 Fokusering, den 10. ferdighet ......................... 149

Kapittel 13 Balansering ..................................................... 155

Kapittel 14 Kreativitet, den 12. ferdighet ........................... 167

Kapittel 15 Innsikt i ferdighet ............................................. 175

Vedlegg Emolab, et utviklingsprosjekt ............................ 185

Måling av Topplinjen ......................................................... 187

Liste over figurer og rammer ........................................... 197

Liste over øvelser ............................................................. 198

Om forfatteren ................................................................. 199