Til førstesiden                                                                                                                                                      www.femtetrinn.no          

 

Tilbake til førstesiden

   
 

 

 
Innhold DET 5.TRINN

Om tilnærmingsmåten 15

Landskapet rundt svingen 21

Modernitetens krise 22

Materialismens prosjekt 24

Forvirring i målområdet 24

Materialismen overskrider seg selv 25

Det neste store prosjektet 26

Tre verdener i én 27

Historiens drivkraft 29

En av de store misforståelsene 30

Bevisst evolusjon 32

 

del i 

evolusjonen – den kulturhistoriske del 35

2 Historien, trinn 1-4 37

Det første trinn, T1 37

Det andre trinn, T2 40

Det tredje trinn, T3 44

Det fjerde trinn, T4 49

En oppsummering 55

Fosteret gjentar den biologiske utvikling 60


3 Utviklingens retning og akselerasjon 63

Utviklingens sykliske element 63

Utviklingens lineære element 65

Utviklingens spiral 68

Tidsfaktoren 69

Spiralen av evolusjonære våpenhviler 71

Paradigmemekanismen 74

En generell evolusjonsteori 76

Veien blir til mens vi går 79

Tanken som glapp 81

4 Teknologien og de tre aspektene 83

Vind, vann og tre (fra middelalderen til ca. 1750) 85

Kull og stål (1750–1900) 88

Elektrisitet og olje (1900––1990) 89

Den neste epoken 92

Oppsummering 102

5 Tenkningens utvikling 104

Ut av skogen 104

Assosiativ tenkning 109

Prinsipptenkning 110

Perspektivtenkning 112

Atomfysikken117

Systemtenkning 122

Feedback 123

Fuzzy logic 126

 

del ii den emosjonelle robot –
evolusjonens individuelle del 129

6 Bevissthetens elementer 131

Bevissthetens fire elementer – et scenario og et avtalebrudd 135

Ulike programpakker 142

7 Jeg-dannelsen 152

Tvillingprosesser sett innenfra og utenfra 152

Transformasjonen fra To til T1 155

Transformasjonen fra T1 til T2 157

Transformasjonen fra T2 til T3 158

Hvor utviklet er vi i dag? 164

Ikke et jeg, men mange 165

Fra emosjonell til rasjonell ledelse 168

Emosjonaliteten i psykologi og filosofi169

8 Det store kontrolldramaet 172

Fra herre til offer – og tilbake 173

Familiekontrolldramaet 174

Generasjonssyklusene 180

Generasjonsgrensen sprenges 183

Rammer for virkelighet 186

Endringer av 1., 2. og 3. grad 189

Det store kontrolldramaet 191

Mennesket som emosjonell robot 196

del iii paradigmet – et scenario i scenariet 199

Introduksjon til del III 201

9 Ulike materier 203

Emosjonell materie 207

Kollektiv emosjonell materie 208

Fjernpersepsjon 212

3D rom og 3D tid 217

Rasjonell materie 220

Tennisbanen 222

Behov for nye tankeredskaper 224

Tre verdener? 225

10 Ulike energier og emosjonelle spesialiteter 226

Emosjonell energi 227

Emosjonalitetens 1. lov 229

Emosjonalitetens 2. lov 231

Emosjonalitetens 3. lov 232

Rasjonell energi 234

Intuisjon eller inspirasjon 235

Et hav av uvitenhet 242

Fire emosjonelle spesialiteter 243

11 Ulike bevisstheter og evolusjonære baktepper 253

Kollektive systemer 253

Bedrifter og andre organisasjoner 257

3-polede systemer 261

Multikausalitet 263

Menneske–maskin-kausalitet 264

Kausalitet mellom det emosjonelle og det fysiske 266

Kausalitet mellom det emosjonelle og det rasjonelle 268

Enhet versus helhet/del 268

Objektiviseringens faser 271

Den store utviklingsspiralen 277

del iv det 5. trinn – et scenario 279

12 Scenariets fundament – en oppsummering 281

Mer av det samme-scenariene 281

Dystopier 282

Neste trinn-scenarier 283

Visjoner og utopier 284

Landskapet rundt svingen 285

På forklarelsens berg 287

Et varmere samfunn 289

En sosial revolusjon 291

Hva er frihet? 295

Frihetsloven 299

Enhetsloven 301

Utviklingsloven 302

Evolusjonen og det ondes problem 304

13 Robotkultur og nanoproduksjon 307

Forholdet teknologi – samfunn 307

Robotteknologi med kollektiv bevissthet 309

Kretsløpsamfunnet 311

Nanoteknologiens fødsel 312

Hva er nanoteknologi? 314

Hvilken strategi fører frem? 316

Biomimicry 319

Selvmontering 320

Og stoffene selv blir smarte 323

Om nano og computere 323

Kunstig fotosyntese 325

Bevisst evolusjon 326

14 Konkretisering før take off 327

Robotisering og nanoteknologi – endringer av 3. grad  327

Fra å herske med vold til å dyrke med innsikt  327

Menneskenes føring 329

Fremtidsbyen 329

Mat 332

Høyøkologi 333

Forlenget levealder 334

Energi 335

Variasjoner over gamle temaer 335

Faget øko og styrte kretsløp 336

Teknologien som pådriver og modell 339

Formdannende felt 343

15 Et varmere og friere samfunn 344

Trinnet etter voksen 346

Ulikhet og likeverd 347

«Her», «Nå» og «Vi» utvides 348

En dy demografi 350

Dannelsens store prosjekt 350

En livslang gjensidig prosess 352

Kulturtrinnet – det emosjonelle kultiveres 353

Kreative og intuitive team 356

Debatten blir borte 357

Kunsten på det 5. trinn 357

Tilværelsens spenning 358

Flow 359

Flow på det 5. trinn  362

16 Bystater og transformert demokrati 364

Nasjonalstatens sorti 364

Byenes liv 365

Et nettverk av byer 366

Ledelse og demokrati 367

Arbeidslivets doble agenda 368

Kapitalismens og markedets skjebne 369

Systemendringer fra trinn 4 til 5 370

 

del v transformasjonen – veien til det 5. trinn 373

17 Transformasjonen 375

Den vanskelige tidsfaktoren 375

Transformasjonens egenart 376

Senmaterialismen 377

Råkapitalisme og globalisering 380

Sivilisasjoner i ulike faser 382

Om fuglens vinger og skilpaddens skall 383

Om behovet for ledelse på trinn 5-nivå 34

18 Evolusjonismen 386

Evolusjonens neste fase 386

Evolusjonære organisasjoner 388

Forskningen er evolusjonær 389

Teknologien utvikler seg evolusjonært 390

Den store fortellingen 391

Forestillinger om det store, meningsbærende system 392

Om tro og vilje 394

Om å få rett 395

Evolusjonismens to fundamenter 396

Materialismens overskridelse 397

Om fugleperspektiv og dypdykk 397

Om hva vi ennå ikke vet og kan 398