Til førstesiden                                                                                                                                                      www.femtetrinn.no          

 

Tilbake til førstesiden

Last ned intervju
med Dag Andersen
om Det femte trinn.

Fra NRK P2
høsten 2003
programleder
Astrid Brekken

wma-fil - 28MB
   
 

 


Bakgrunn

De siste 10 årene har i hovedsak vært viet forskning, utviklingsfilosofi og skrivearbeid. Verken jeg eller tiden var moden for å starte dette arbeidet tidligere.
Skjønt egentlig har de første 50 årene vært en forberedelse til nettopp denne oppgaven.

Historien er i korte trekk som følger:

Født 1947 i Kristiansand.

Cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Startet som journalist, fylkesplanlegger og politisk sekretær (H).

Tok initiativet til og ledet Institutt for byutviklling, IN´BY, på 1980-tallet. Ledet  samtidig en rekke utviklingsprosjekter, bl a første fase av Bjørvikaprosjektet.

Var rådgiver for økonomiministeren og for president Landsbergis under Litauens løsrivelse fra Sovjetunionen. Formidlet kontakt mellom norsk og baltisk næringsliv gjennom Lithuania-Norway Corporation.

Tok initiativet til og ledet gjenreisning og revitalisering av kulturhuset Gamle Logen, i varierende roller som prosjektleder, styreformann og daglig leder.

Inne imellom dette og til dels parallelt, har det vært perioder som konsulent, og rådgiver både i offentlig og privat sektor.

Det går en rød tråd gjennom dette, en urolig søken, og en tverrfaglig interesse for utvikling i bred forstand, både av individ og samfunn. Samfunnsvitenskap, fremtidsstudier, politikk, kultur og byplanlegging har vært kombinert med studier av filosofi, religion, systemteori, meditative teknikker og mental trening.

De viktigste fruktene av dette arbeidet så langt er knyttet til bøkene Det 5. trinn (2003) og Emosjonell kompetanse (2006).

 

 
 

Kontakt:
 
 Dag Andersen

 Inkognitogaten 15c, 0256 Oslo

 Tel 22 55 13 03

 dag-an@online.noForedrag om:
 
Det 5. trinn

 
Emosjonell kompetanse
 
100-årsmålene
 
kan avtales ved direkte kontakt.