Til førstesiden                                                                                                                                                      www.femtetrinn.no          

 

Tilbake til førstesiden

   
 

 


Endringer av 3. grad

Det grunnleggende metodiske problemet vi står overfor når vi i dag skal drøfte endringer langt frem i tid, er at vi  sannsynligvis står overfor et av de store epokeskiftene, en hovedkursendring.

Slike  fundamentale endringer er mye vanskeligere å forestille seg enn endringer av mindre fundamental art. Mer eller mindre av det samme er enklere å forholde seg til, selv om store utslag av denne typen kan være dramatiske nok.

Det kan hjelpe litt å ha en felles terminologi for de ulike typene av endring. Det vanligste og mest nærliggende er å skille mellom endring, er av første, andre og tredje grad.

 

  1. Med endringer av 1. grad menes endringer innenfor en og samme ramme, endringer som innebærer mer og mindre av det samme. Budsjettforhandlinger er et typisk eksempel på endringer av 1. grad. Fotball er et spill med uendelig mange variasjoner, men alltid innenfor samme ramme, det er hele tiden det samme spillet .
  2. Med endringer av 2. grad skifter vi fra en ramme til en annen av noenlunde samme type. Vi kan skifte fra fotball til langrenn, fra en bransje til en annen, fra et land til et annet.
  3. Med endring av 3. grad skifter vi fra en ramme til en radikalt større. Slike endringer er gjerne kalt et paradigmeskifte. Overgangen fra middelalder til moderne tid er et av de store paradigmeskiftene.

Vanskeligheten består i at tenkemåten vår er tilpasset den rammen vi lever innenfor, det er vanskelig å tenke seg inn i en helt annen forståelsesramme. Da man skiftet 100-årsmål fra 1800-tallet til 1900-tallet var nok tankegangen om sosial utjevning, kvinnefrigjøring osv vanskelig å akseptere for mange, men det var ingen endring av 3. grad, bare radikalt mye mer av noe man allerede kjente til.

Denne gangen taler mye for at vi står overfor et paradigmeskifte av samme type som for 500 år siden med renessansen og reformasjonen, med overgangen fra middelalder til det vi så langt har kalt den moderne tid. Det er i så fall en krevende øvelse, som kan både skremme og inspirere.

 


 

 
Skriv ut artikkelen som Word-fil