Til førstesiden                                                                                                                                                      www.femtetrinn.no          

 

Tilbake til førstesiden

   
 

 

En kode er en kode

Når man kommer seg ned på nanonivå oppdager man at biologiske systemer er styrt av kodede programmer i prinsippet slik dataprogrammering fungerer når vi gjør det elektronisk. Den biologiske varianten av lagring og overføring er tredimensjonal, slik vi er fortrolig med å se DNA strengene. Det er to svært ulike metoder for håndtering av koder, men det begge systemene er bærere av er koder. Elektronisk eller biologisk, maskinvare eller våtvare – en kode er en kode.

Man har lært seg å oversette biologi til elektroniske koder og kan på den måten simulere biologiske prosesser. Hva skjer når du flytter et gen fra en organisme til en annen, hva skjer etter x antall generasjoner?  I dag simuleres slike prosesser i datamaskiner. Det betyr et kvantesprang i effektivisering av forskningen og er en av hovedårsakene til at resultatene i denne forskningen formelig eksploderer.

Fusjonen mellom bio og IT går også den andre veien. Det mest fascinerende er kanskje maskiner som kan lære av erfaring - ulike former for roboter. Disse erfaringene kan overføres fra en maskin til en annen, de kan gå i arv. Man kan utvikle maskinkulturer. Også slike prosesser kan simuleres. Man snakker om ”cyber sex” og ”maskingenetikk”.  Maskinene likner mer og mer på organismer. Forskerne simulerer evolusjonære prosesser. En av de mest spennende bøkene om dette heter da også ”It´s alive”, skrevet av Christopher Meyer og Stan Davis.

 


 

 
Skriv ut artikkelen som Word-fil