Til førstesiden                                                                                                                                                      www.femtetrinn.no          

 

Tilbake til førstesiden

   
 

 

 
EMOSJONALITETENS LOVER

(teksten er i hovedsak hentet fra Emosjonell kompetanse kapittel 1)

Først trodde vi at det fysiske fungerte som det emosjonelle – det vi likte, det likte nok regnet eller regnguden også, så vi ofret mat for å få regn. Senere oppdaget vi fysikkens lover, men havnet i den motsatte misforståelsen  – at det emosjonelle fungerer som det fysiske, at det er et begrenset gode.

Dagens samfunn, alt fra utenrikspolitikk til  ekteskap, er basert på denne missforståelsen. Men slik  fungerer det faktisk ikke! Emosjonalitetens lover er noe nær de motsatte av fysikkens.

Bøkene Det 5. trinn og Emosjonalitetens lover handler bl a om disse nyoppdagede naturlovene på det emosjonelle felt og de store mulighetene oppdagelsen åpner for oss alle.  Den kan gi hver enkelt av oss et bedre liv, og gjøre samfunnet både varmere og friere.

Det er snakk om intet mindre enn overgang fra en type samfunn til en annen, på linje med den forrige overgangen, Renessansen, fra middelalderen til moderne tid. Den gang lærte vi å forstå og å utnytte fysikkens lover, vi fikk teknisk innsikt. Denne gang er vi i ferd med å forstå og å utnytte  emosjonalitetens lover, vi får emosjonell innsikt.

Historiens drivkraft

Det er sterke krefter i gang her, for hva er det som er historiens drivkraft ? Hvilken kraft er det som driver menneskene? Hva er det som beveger oss til å stå på for å gjøre karriere - eller til å la være? Til å starte krig eller slutte fred? Hvilken kraft er det som bygger familier, som bygger imperier - og som splitter dem opp?

Det er en fysisk energi som beveger armen, men hvilken energi er det som får oss til å slå?

Hva var det som drev Napoleon til å erobre seg et imperium? Hva drev Saddam Hussein? Hva er historiens drivkraft? Både den store historien og din og min personlige historie?

Var de maktsyke, ambisiøse, tyranniske eller var det bare gleden ved å erobre og å herske ? Sannsynligvis var det et både og, slik det er med de fleste av oss. Men uansett hvor egoistisk eller idealistisk motivene måtte være, så er det våre følelser, det er emosjonelle energier som driver oss til handling eller til passivitet. Når noen er usikre, forsiktige og engstelige, så handler det om det samme, om følelser, om emosjonelle energier, eller mangel på slike.

Dette gjelder både direkte og indirekte fordi det er emosjonelle energier som skaper våre drømmer og visjoner. Observerer vi oss selv nøyaktig, kan vi alle oppdage at det er slik. Tydeligst er det kanskje i kunsten hvor sammenhengen mellom det kreative, det skapende og det emosjonelle, følelsene, blir tydeliggjort.

De emosjonelle energiene er drivkraften både individuelt og kollektivt. På det kollektive plan  snakker vi om nasjonalfølelse, patriotisme, begeistringen på stadion, gjengen som mobber, gruppen som får panikk.

Stemninger er gjerne det ordet vi bruker om kollektive følelser, stemningen på jobben og i hjemmet, i lederkollegiet, i salen osv.

Ledelse har alltid handlet om å bevege mennesker, å få noe til å skje i ønsket retning.

Det er en kjent sak at mange menn i vår tid har hatt problemer med å se at det er emosjonelle energier som driver mennesket, vi liker å tro at vi er styrt av det rasjonelle, men det er en missforståelse vi har lagt oss til de siste par hundre årene.

Den første av de store lederfilosofene, Machiavelli, var tindrende klar på dette punkt. Han levde omkring år 1500, under renessansen i Italia, og skrev den læreboken alle enevoldsfyrstene hadde på sitt nattbord, Fyrsten. En av hans hovedteser er: Du kan herske med kjærlighet eller med frykt. Av dem skal du velge frykten, for den kan du øke når du trenger det.

Innsikten er like riktig i dag, bare at vi må velge å bruke positive emosjonelle energier. Den gang handlet ledelse i stor grad om å bruke folks muskelkraft, da kan frykt være effektivt. Men man bygger ikke opp intellektuell kapital på den måten. Ikke fremmer det positiv kreativitet heller. Det skapende, innovative mennesket drives av entusiasme, av begeistring, følelsen av å gjøre noe meningsfullt.

Om innsikten er gammel, så har praktisk talt all forskning på det emosjonelle skjedd de siste 20 årene. Tidligere konsentrerte psykologene seg om syke mennesker, nå har vi i tillegg fått systematisk kunnskap om hvordan friske mennesker fungerer, vi har fått lykkeforskning og retningen som kalles positiv psykologi. Vi har fått forskning på hva som skal til for å gjøre suksess. Vi har for alvor begynt arbeidet med å forstå og å beherske historiens drivkrefter.

De første som lærer å spenne disse kreftene for sin vogn vil fort dra fra de andre – og de fleste vil hive seg på for å følge etter -  så dette kan komme til å gå fort.

Emosjonalitetens lover

Den emosjonelle verden har sine lovmessigheter på samme måte som den fysiske. Emosjonalitetens lover er i likhet med fysikkens lover ikke noe vi skal være for eller mot, noe vi skal tro eller ikke tro. Det er ikke normativt, det er objektivt. Det er noe vi skal oppdage. 

Vi skal komme grundigere tilbake til enkelte nøkkelbegreper og fenomener senere i boken, foreløpig nøyer vi oss med en enkel forklaring for å kunne gå rett på lovene allerede i første kapittel.

Emosjonell energi , er litt mer presist enn følelser,  fordi følelser også brukes om andre fenomener, som fysisk smerte, altså kroppens alarmsystem.  Av og til bruker vi også ordet følelse om et tredje fenomen, om vage anelser. Emosjonell energi omfatter fenomener som  entusiasme, grådighet, frykt, hersketrang, skapertrang, kjærlighet, hat, medfølelse osv.

Emosjonell materie, emosjonelt materiale, brukes om våre drømmer, våre myter, vår diktning og kunst. Boken er laget av fysisk materiale, det vi snakker om her er selve fortellingen, det vi beskytter med opphavsrettigheter. Fortellingen kan leve i hundrevis av år selv om den ikke er skrevet ned, slik mange av folkeeventyrene gjorde. Enklest kan vi si det slik at emosjonelt materiale er det stoffet drømmer og dagdrømmer er laget av.

Emosjonalitetens første lov sier:

Du kan selv  forme så mye emosjonell materie
og  aktivisere så mye emosjonell energi du vil.

Jo mer du gir dess mer får du.

Vi vet alle at det er slik med emosjonell materie, med dagdrømmene. Vi står fritt til å drømme om så mye penger og så mange filmstjerner vi vil. Her ligger det ingen begrensninger utenfor oss selv. Det er vår egen personlighet som bestemmer hva og hvem vi drømmer om. Fantasien henter sitt stoff utenfra, men bestemmes innenfra.

Når det gjelder  emosjonell energi derimot, er vi blitt offer for en klassisk missforståelse som sier:

Emosjonelle energier som hat og kjærlighet er noe vi får utenfra.

Missforståelsen oppsto fordi vi som små barn er avhengige av å få alt fra våre foreldre, av deres kjærlighet. Det er en enestående pedagogisk kraft i disse tidlige barndomsopplevelsene, den aller første programmering. Ingen forteller oss at alt kan bli annerledes når vi blir voksne og selvstendige.

Det fungerer etter samme metode når vi dresserer elefanter. Som små blir de bundet med en kraftig kjetting i det ene benet til et stort tre. De lærer at uansett hvor mye de rykker og drar, så kommer de ingen vei når de er bundet i denne foten. En voksen elefant kan bindes med en tynn kjetting til en liten påle – han har lært.

Lopper dresseres på samme måte. En voksen loppe kan hoppe flere meter opp i luften. Men lar du dem vokse  opp i en pappeske med lokk, lærer de at de bare kan hoppe så høyt som til lokket – og det fortsetter de med hele livet – selv om du tar av lokket.

Emosjonalitetens 1. lov handler om å lære at lokket er tatt av….

Observerer vi det nøye oppdager vi at emosjonell energi har den samme karakter av ubegrensethet som emosjonell materie. Du kan elske og hate så mye du vil, det er opp til deg.

Vi kan visualisere det som en gjennomstrømning.

Et rør inn og et rør ut.

Jo mer du sender ut, dess mer strømmer inn. Det skjer  automatisk og momentant - og det skjer hver gang – det er en naturlov.

Jo mer emosjonell energi du sender ut, jo mer strømmer inn. Jo mer de gir, dess mer får du. Du fylles av det du gir.

 

Jo mer du gir, dess mer får du !

Det karakteristiske ved det emosjonelle er at det er en ubegrenset ressurs,  stikk motsatt av det fysiske.

Men selvfølgelig er det en hake ved det.

Emosjonalitetens 2. lov sier at:

Du kan forme hva du vil i  emosjonell materie og aktivisere en hvilken som helst emosjonell energi.

Men du formes av det du former, aktiviseres av det du aktiviserer og mottar det du sender.

Mengden er kostnadsfri, men innholdet er det ikke. Sender vi ut hat, etterfylles vi med hat. Det skjer momentant og hver gang. Elsker vi, fylles vi med kjærlighet. Bare prøv!

Skulle vi være så heldige å få kjærlighet tilbake, kommer det som en tilleggseffekt. Vi kommer inn i en positiv spiral. Dessverre fungerer det på samme måte med negative spiraler.  Hat avler hat.

Nå er det med disse lovene som med andre naturlover, at å kjenne dem er ikke det samme som å kunne utnytte dem. Vi må som sagt i tillegg utvikle teknikker og ferdigheter, vi må lære oss hvordan vi spenner disse kreftene for vognen.

Emosjonalitetens tredje lov setter oss på sporet:

Du kan  dyrke frem det positive ved på gi det oppmerksomhet og krympe det negative ved å vende det ryggen.

Igjen noe nær det motsatte av alle våre erfaringer fra den fysiske verden. Brenner det, hjelper det lite å vende ryggen til. Vi kan gjerne kalle den tredje loven for strutseparagrafen.

Se nå hva som skjer i Midtøsten. Man kommer inn i en ond spiral der alle fokuserer på det negative, på hatet. Da bare vokser og vokser hatet - og frykten.

Forelskede par gjør nøyaktig det motsatte. De dyrker det positive. Uten å la seg påvirke av rasjonelle motforestillinger sender de hemningsløst ut positiv emosjonell energi – og fylles med tilsvarende.

I sin enkleste form brukes slike teknikker på mange kurs, slankekurs   f eks. Vi lærer å visualisere, å sette inn positive bilder. Tenker vi at vi ikke skal tenke på mat – ja, så tenker vi jo på mat. Trikset er å registrere at ”der var mattanken”, la den passere og så tenke på noe annet.

Poenget er å knytte emosjonell innsikt til emosjonelle ferdigheter. I boken om Det 5. trinn, det utviklingstrinnet vi nå er på vei mot, hevder jeg at i fremtiden er følelser ikke lenger er noe vi har eller får – det er noe vi gjør

Emosjonalitetens 1. lov
Du kan selv  forme så mye emosjonell materie
og  aktivisere så mye emosjonell energi du vil.

Jo mer du gir dess mer får du.

Emosjonalitetens 2. lov
Du kan forme hva du vil i  emosjonell materie og aktivisere en hvilken som helst emosjonell energi.
Men du formes av det du former, aktiviseres av det du aktiviserer og mottar det du sender.

Emosjonalitetens 3. lov
Du kan  dyrke frem det positive ved på gi det oppmerksomhet og krympe det negative ved å vende det ryggen.

 

 
 

 
Skriv ut artikkelen som Word-fil