Til førstesiden                                                                                                                                                      www.femtetrinn.no          

 

Tilbake til førstesiden

   
 

 


De tre kapitaler

Det er mulig å summere opp mye av det som er omtalt i artikkelen Det nye paradigmet i en enkel tabell. Dersom man med ”kapital” mener ”det som skaper verdier” kan man snakke om  tre grunnlegende former for kapital, en for hver av de tre verdener.

  • Fysisk kapital tilsvarer da det man gjerne kaller ”realkapital”, som maskiner, bygninger, råvarer og lagervarer.
  • Rasjonell kapital omfatter databanker, systemer og rutiner, alle informasjoner, innsikter og ferdigheter bedriften disponerer.
  • Emosjonell kapital er all entusiasme, lojalitet og goodwill hos ansatte, kunder, leverandører, myndigheter, eiere osv.

Finanskapital er ikke med her. Den kan sees som en rasjonell representasjon, et byttemiddel, en regnemåte, for alle de tre grunnleggende kapitalene. Finanskapital har i seg selv ingen verdi dersom den ikke kan omsettes til noe fysisk, rasjonelt eller emosjonelt.

Tabellen under summerer opp de tre kapitalens ulike egenskaper.
 
                                     De tre kapitalenes ulike egenskaper:

Fysisk kapital

Begrenset gode

Mister det jeg gir 
1:1
 
 

Stabil

Rasjonell kapital

Delvis begrenset gode
(krevende å motta)

Delt kapital er doblet kapital
1:2
(mellom to personer)

Relativt stabil(blir foreldet)

Emosjonell Kapital

 

Ubegrenset gode (og onde)

Delt kapital er tredoblet kapital
1:3
(får det du gir og det du får tilbake)

Ustabil

Som man ser er multiplikatoreffekten omvendt proporsjonal med stabiliteten. Det typiske ved det emosjonelle er flyktigheten. Karakteristisk for det fysiske er stabiliteten.

Her er det dog behov for en viktig presisering. Emosjonell programvare er ikke flyktig på samme måte som emosjonell materie og energi. Gamle  vaner er vonde å vende. De emosjonelle programmene er normalt erfaringsbasert og konservative. Å endre et folks holdningsmønster kan være et atskillig mer langsiktig prosjekt enn å bombe deres byer flate.
 

 
Skriv ut artikkelen som Word-fil