Til førstesiden                                                                                                                                                      www.femtetrinn.no          

 

Tilbake til førstesiden

   
 

 

 

Balanseloven

Emosjonalitetens tre lover bør suppleres med en fjerde som vi kunne kalle balanseloven.

Det er mulig å formulere mange ”balanselover”. Vi kjenner det fra fysikken, fra biologien (økologisk balanse), fra medisinen og fra samfunnslivet. Skal et system være stabilt, må det være i balanse.

En god helse, fysisk og mentalt, er avhengig av balanse mellom anstrengelse og hvile. Svært tydelig blir det ved både fysisk og mental trening – balansen mellom handling og hvile, konsentrasjon og avspenning.

Behovet  for balanse mellom livets ulike sider er av de visdommer menneskene har kjent lenge. Måtehold, den gyldne middelvei – det går igjen i filosofi og religion, i øst og vest. I vår sammenheng handler det om balansen mellom det emosjonelle og det fysiske.

Vi får det vi gir emosjonelt (emosjonalitetens 1. lov), men blir ubalansen mellom det vi etablerer på  det emosjonelle plan og utviklingen på det fysiske plan for stor, kan det emosjonelle slå over fra positivt til negativt.

Emosjonelt får du det du gir.

Intellektuelt beholder du det du gir.

På det fysiske plan taper du det du gir,
der må belønningen komme fra omgivelsene.

Oppleves denne som vedvarende urimelig liten,
vil emosjonaliteten normalt bli negativ.

Balanseloven gjelder ikke absolutt. Siste setning bygger på individuelle, normative vurderinger. Men på vårt nåværende kulturtrinn er dette det normale. For å oppnå en positiv emosjonalitet over tid, må vi oppnå en fordeling av materielle goder som oppleves som rettferdig.

Det emosjonelle kan som nevnt svinge meget raskt fra positivt til negativt, uten å redusere styrken. Fra sterk kjærlighet til sterkt hat, fra full tillit til full misstillit. Utroskap, økonomisk eller seksuell, gir ofte slike utslag. Det gjelder både i det private og i det offentlige rom. Enten har en bedriftsleder styrets tillit eller så har han det ikke.  For store, børsnoterte selskaper er dette like klart enten/eller som for statsråder og regjeringer. Har regjeringen ikke Stortingets tillit må den gå.

Utslag av balanseloven vil ha en tendens til å komme forsinket og forsterket.

    En kraftig negativ faktor kan slå ut og farge oppfatningen av andre faktorer. Det kan oppstå en forvrengingseffekt hvor det som før ble tolket som positivt, nå blir tolket negativt.

    Den motsatte veien kan det ta lenger tid. Har det blitt stabilt negativt, tar det som regel lang tid å bygge opp en positivitet.

Det emosjonelle fungerer som en forsterker i forhold til det fysiske og det rasjonelle. Det er erfaringsbasert (dersom det ikke er bevisst forhåndsprogrammert) og har derfor en treghet i seg når det gjelder å retolke. Men reaksjonen i seg selv er rask, og klart raskere enn rasjonelle reaksjoner. Vi reagerer emosjonelt før vi får tid til å tenke oss om.

 
 

 
Skriv ut artikkelen som Word-fil