Til førstesiden                                                                                                                                                      www.femtetrinn.no          

 

Tilbake til førstesiden

   
 

 

Hovedsiden

Behovet for en plan C

Emosjonalitetens lover

Balanseloven, et viktig tillegg

Landskapet rundt  svingen (Kapittel 1)

Bevissthetens elementer

Gi-gi avtaler og Høyenergigrupper

De fem trinnene

Tre verdener – Det nye paradigmet

Fem kontrollsystemer

 

Teknologisiden

Biomimetikk (Biomikk)

Molekylær teknologi

En kode er en kode

Teknologiens utvikling

Småskala høyteknologi

 

Økonomisiden

Den emosjonelle økonomien

De tre kapitaler

Humanøkonomiens grunnmodell

Topplinjen

Kretsløpsøkonomi (fra 100-årsmålene)

Strukturer for samspill

 

Politikksiden

Behov for lederskap

Ny plattform for demokrati

Tjenende lederskap

Globalfølelsen

Fra likhet til unikhet

Transformasjonen har startet (Behovet for en plan C)

Endringer av 1, 2 og 3. grad

Klarer vi en endring av 3. grad?

Teamet – transformasjonens nøkkel


 

   

Alle artiklene kan skrives ut som Word-dokumenter